turorientering.no

15. apr 2020 kl 08.20

Vegårshei IL sin tur-orientering er nå registrert på Norges orienteringsforbund sin nettside turorientering.no, sammen med mange andre tur-o-arrangører i landet. Postbesøk kan gjerne registreres der i stedet for å leveres pr. e-post eller SMS. De som registrere seg på nettet vil også være med i trekningen av premier. En enkel brukerveiledning for hvordan en kan registrere postbesøk finnes her: https://heia-heia.no/media/2047/turorienteringno-registrere-postbesoek.pdf

Det er veldig fint å ferdes i skogen nå, men husk å ta hensyn både til mennesker og dyr. Følg myndighetenes retningslinjer for å hindre spredning av koronavirus.