Sponsoravtaler sykkelgruppa 2022-2025

24. nov 2021 kl 09.06 Hans Olaf Hågenvik

Sykkelgruppa i Vegårshei IL, jobber med å utforme nye sykkeldrakter. Vi inviterer i den sammenheng, lokalt næringsliv til og være med og sponse de nye draktene.

Aktiviteten i sykkelgruppa har de siste årene vært bra, og vi vil være godt synlige i kommende sponsorperiode.

  • Avtalen vil gjelde for årene 2022-2025.
  • Bedriftens logo vil bli plassert sentralt på tøyet.
  • Bedriften kan velge om de ønsker og fordele beløpet på årene i avtaleperioden, eller som en engangs innbetaling gjeldende for hele perioden.

Vi håper mange vil være med oss på «veien».

Illustrasjon av vårt nye draktsett finner du her: https://heia-heia.no/media/n4dn0thv/sykkelt%C3%B8y-2022-2025.pdf

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du ønsker å være sponsor:

Mail valfsen@gmail.com eller tlf 95 94 98 62

 

Med vennlig hilsen
Styret i sykkelgruppa