"Nye æresmedlemmer , idrettspris og ""god å ha"" pris"

10. mar 2020 kl 21.55

Jens Arild Kroken og Geir Bråten ble utnevnt til æresmedlemmer i Vegårshei IL på årsmøtet 27. februar 2019. 

Jakob Hagelia fikk "God ha prisen" mens idrettsprisen gikk til Karine Vestøl (ikke tilstede). 

Juryens begrunnelse for Jens Arild Kroken

Styret har også dette året før årsmøtet mottatt forslag på æresmedlem. Dette er en spesiell tildeling som henger høyt og det er alltid med en viss ydmykhet styre behandler disse sakene. Når det er sagt føler styret også denne gangen at det tross alt har vært en relativ enkel avgjørelse og at vi med stor trygghet kan stille oss bak det mottatte forslaget.

Det er ingen spesielle kriterier for å kunne motta denne utmerkelsen, ut over det å ha gjort en ekstraordinær innsats for idrettslaget. Det kan være ildsjeler som jobber jevnt og trutt gjennom mange år, eller noen som brenner for helt spesielle saker og utmerker seg i arbeidet med disse.

Tildelingen gjøres til en person som har lang fartstid i Vegårshei idrettslag. Dette er hva en omtaler som en ja person som stiller opp og tar ansvar når det trengs. Det være seg som leder, trener, i arbeidsgrupper, i styrer, og på arrangement. 

Av verv kan nevnes:

 • Leder av hovedstyret i 5 år
 • Primus motor for grensejoggen sammen med Gunnar i 10 år
 • Ansvarlig for Ås-runden på sykkel i mange år
 • En av drivkreftene bak militærløpet
 • Funksjonær på utallige VIL arrangement

Det er likevel helt klart innen orientering han har nedlagt den største innsatsen. Under NM i orientering i 1971 deltok personen som postmannskap og basert på egne uttalelser var dette starten på en lang karriere som arrangør og administrator innen o-sporten, en ring som ble sluttet under NM på Takserås der han igjen var sentral som løypelegger, noe han fikk meget gode tilbakemeldinger på. I tillegg kan nevnes løypelegger på flere Sørlandsgalopper, flere kretsløp og et utall bank-cuper.

Alle som har verv eller står som arrangør av aktiviteter, vet at ting ikke gjør seg selv, og at det ligger mye arbeid bak. Tildelingen gjøres til en person som er blant de som har lagt ned og fremdeles legger ned mange arbeidstimer for idrettslaget. 

Det er med en viss ydmykhet, men desto større glede styret i VIL tildeler æresmedlemskap til Jens Arild Kroken for din lange innsats for VIL generelt og orienteringsgruppa spesielt.

Juryens begrunnelse for Geir Bråten

Tildelingen av det neste æresmedlemskapet gjøres til en person som har lang fartstid i Vegårshei idrettslag og har bidratt både lokalt og regionalt over mange år. 

Personen har siden tidlig på 1990-tallet vært svært aktiv i idrettsmiljøet på Vegårshei, spesielt på arrangørsiden. Han har vært en pådriver for å utvikle arrangementene fra manuelle løsninger innen tidtaking og resultatservice, til å ta i bruk elektroniske løsninger. Dette har han bidratt med innen mange idretter, på arrangementer på ulikt nivå og med ulikt deltakerantall. Han har vært ansvarlig for eller svært sentral i tidtaking og resultatservice for blant annet følgende:

 • NM i orientering i 1991 i Gjerstad/Vegårshei. 
 • NM i langrenn/hopp i 1994 på Vegårshei. 
 • VM i orientering i 1997 i Grimstad. 
 • NM sprint i orientering i 2011 i Arendal. 
 • Sørlandsgaloppen i orientering flere år. 
 • Norgescup i hopp i Molandsbakken i flere år. 
 • Sommerhopprenn i Brattåsen i flere år. 
 • Sykkel: Fjorden Rundt, Åsrunden og sykkelritt under Risør Festuke i mange år. 
 • Langrenn: Kretsmesterskap og kretsrenn, samt idrettslagets lysløypekarusell i mange år. 
 • Orientering: Sørlandsmesterskap, kretsløp og nærløp i mange år. 
 • Vinteren 2012 var han løpsleder, løypelegger og tidtakings- og resultatansvarlig på norgescup i skiorientering. Det var første gang Vegårshei IL arrangerte skiorienteringsløp på dette nivået, og vedkommende var initiativtaker.

Personen har vært en pådriver for å utvikle Vegårshei IL sin hjemmeside og har i mange år vært ansvarlig for løpende drift og publisering av nyheter. 

Siden 2009 har personen vært sekretær i hovedstyret i Vegårshei IL, bl.a. med ansvar for informasjonsarbeid. Han har også vært hovedstyrets materialforvalter siden rundt 2000.

Siden 1990-tallet har han vært med i styret i orienteringsgruppa i Vegårshei IL, derav flere år som leder. Innen orientering har han også hatt oppgaver som løpsleder på orienteringsløp, ansvarlig for at klubben har fått lagd tre nye kart, løypelegger på klubbløp, ansvarlig for klubbturer mm. 

På kretsnivå har han hatt ansvar for Aust-Agder orienteringskrets’ juniorlag siden 2012. Ansvaret innebærer å koordinere og organisere treninger og reiser til løp og treningssamlinger, samt kontakt med løpere. 

For dette arbeidet så fikk vedkommende AAIK hederstegn i 2014. 

Etter 2014 har han fortsatt med mange av de løpende oppgavene. I tillegg har vi jo nettopp arrangert et NM i orientering, der han var initiativtaker og pådriver for at VIL søkte og fikk tildelt arrangementet. Uten han hadde det ikke blitt O-NM på Vegårshei i 2018. Arrangementet fikk prisen årets arrangør av Norges orienteringsforbund. 

Det kan også nevnes at han har vært tidtaker på Hovdefjelløpet i alle år. Han klorer seg til den jobben, og ryktene i miljøet sier at dette utelukkende er for å slippe å løpe selv. Så «heldig» har han ikke vært på Grensejoggen, der har han måttet springe mange ganger. I 2018 ble det imidlertid en endring på det. Da måtte arrangementet ha tak i en speaker, og da var han plutselig på arrangørlista også der.

Det er vel nå for de fleste ganske opplagt at det her står Geir Bråten og sjelden har vel et æresmedlemskap vært mer fortjent.

Juryens begrunnelse for "God å ha prisen"

Vegårshei idrettslag baserer sin virksomhet på frivillighet og dugnad. Vi er derfor prisgitt å ha personer som stiller opp for fellesskapet, både ledere, trenere og andre frivillige. Heldigvis har vi mange av dem. Derfor er det sjelden vanskelig å finne kandidater til "God å ha" prisen. Problemet blir ofte heller å velge ut hvem som skal få den dette året. Når det er sagt var det likevel blant de vurderte kandidatene denne gangen EN som fremhevet seg.

Når vi de siste årene har delt ut god å ha prisen har det i hovedsak vært med bakgrunn i "lang og tro" tjeneste. Kandidatene i år har en litt annen begrunnelse, selv om vedkommende også har bidratt i flere år både på arrangement og trenersiden innen blant annet; orientering, langrenn og håndball.

Årets prisvinner hadde omfattende og krevende oppgaver under NM i orientering og innsatsen fra kandidaten og gjengen han hadde ansvaret for var helt klart en suksessfaktor for at arrangementet ble så bra som det gjorde. 

Arbeidet omfattet en stor grad av planlegging, anskaffelser av materiell og utstyr og ikke minst selve den praktiske utførelsen.

Kandidaten ble både sent og tidlig observert kjørende på 4-hjuling på vei til eller fra noe som skulle ordnes eller hentes og da parkeringsansvarlig henvendte seg til NM-direksjonen fordi han trengte noen gjerdestolper var svaret: Snakk med Jakob han ordner det. Og dersom noen skulle være i tvil – det gjorde han!

Årets God å ha går derfor til Jakob Hagelia for flott innsats som arena-ansvarlig under NM i orientering.

Juryens begrunnelse for idrettsprisen

Siden idrettsprisen ble utdelt for første gang på årsmøtet i 2005, har flere av våre dyktige utøvere fått denne utmerkelsen. Faktisk er tallet nå oppe i 22 personer.

Dette er en utmerkelse for de virkelig gode prestasjonene og lista for å få prisen er derfor lagt høyt. Det er derfor ikke en selvfølge at det finnes kandidater hvert år.

Topp sportslige resultater, ener på krets- og regionnivå og stabile toppresultater på nasjonalt nivå. Dvs. minimum beste ¼ på nasjonalt nivå.

Årets utøver fikk antakeligvis, som resten av søsknene, medlemskap i VIL i dåpsgave. Hun, for i år er det en hun, har gjennom flere år vært god i sin årsklasse, først på regionalt og nå senere også på nasjonalt nivå. Kandidaten har i oppveksten deltatt på ulike aktiviteter i regi av VIL og vært ivrig innen både langrenn og orientering, med blant annet merket fra Birken i 2018.

Utøveren har hatt sine utfordringer med skader og har utvist særdeles stor tålmodighet i arbeidet med å komme tilbake i normal trening.

De senere årene har utøveren markert seg med stabile gode resultater også ved deltakelse på nasjonalt nivå og vedkommende har flere meget gode plasseringer fra forrige sesong.

Heriblant nevnes:

 • O-festivalen mellomdistanse nr. 11
 • NM mellomdistanse nr. 8
 • NM langdistanse nr. 3 og bronsemedalje

Idrettsprisen for 2018 tildeles Karine Vestøl.