Informasjon fra langrennsgruppa om aktiviteter vinteren 2023

27. des 2022 kl 07.33 Hans Olaf Hågenvik

Langrennsgruppa har planer om å arrangere både bankcup på ski og turrennet Heiløpet denne vinteren også. Foreløpig ser det dårlig ut med tanke på skiføre og -løyper, men det kan jo forandre seg fort.
Bankcup planlegges etter samme mal som tidligere år, med oppstart tirsdag 10. januar. Følg med på heia-heia.no eller Facebook for oppdatering og mer informasjon når det nærmer seg. 
Heiløpet er et turrenn for aldersklasser 17 år og eldre, på ca 26 km. Det gås to runder i turløypa, evt andre løyper dersom snøforholda tilsier det. Dette er satt opp på terminlista og vil gå lørdag 14. januar. Samtidig vil det også bli arrangert Heiløpet junior, der aldersklasse 10-12 år går 8 km og 12-16 år går 13 km.