Go' å ha prisen for 2020 Prisen overrekkes fra Tallak Bakken til Inge Lines. Mads Flaten var ikke tilstede da prisen ble utdelt.

Go' å ha prisen - årsmøte 2020

Go' å ha prisen for 2020 gis til Inge Lines og Mads Flaten for lang innsats i VIL.

31. mai 2021 kl 07.39 Hans Olaf Hågenvik

Go' å ha prisen - #1

Prisen går i år til en person som har vært medlem av Vegårshei IL siden barneårene og vært en aktiv bidragsyter både som aktiv utøver og senere som trener og aktivitetsleder.

Han er sjelden den som er mest synlig men legger ned en formidabel innsats på svært mange områder.

Gjennom barne og ungdomsårene var personen aktiv i flere idretter blant annet fotball og volleyball. Etter hvert tok han også steget ut av klubben for å spille volleyball på et høyt nasjonalt nivå som ikke kunne tilbys på Vegårshei.

I voksen alder har personen igjen bidratt som aktiv volleyballspiller samtidig som han har lagt ned utallige timer som leder for barneidrett og idrettsskolen og de siste årene som trener for fotball og volleyball. Personen er også et utpreget ja menneske og møter velvillig opp på dugnader og annet for å skape aktivitet for barn og unge i idrettslaget. Personen har også hatt flere år som styremedlem i Vegårshei Idrettslag.

Han får prisen for sin mangeårige innsats for:

  • Volleyballgruppa (utøver og trener)
  • Barnetrimmen/idrettsskolen
  • Fotball (utøver og trener)
  • Styret

Idrettslaget er svært heldige som har personer som denne karen med i sitt arbeid for å skape aktivitet.

Go’ å ha prisen 2020 går til Mads Flaten!

Go' å ha prisen - #2

Personen vært et aktivt medlem av Vegårshei Idrettslag i mage år. I ungdommen var personen aktiv og ambisiøs med fotball, volleyball og ski. Det ryktes blant annet at han etter et år hvor Vegårshei rykket ned en divisjon ble hentet til en naboklubb. Her ble det også nedrykk og han kom dermed tilbake til moderklubben.

Senere har det blitt utallige timer som fotballtrener for flere aldersklasser.

Det er som leder av hovedstyret at denne personen virkelig utmerket seg. I perioden 2014 – 2020 (3 perioder) Ledet han Idrettslaget på en svært imponerende måte. I sin periode oppnådde Idrettslaget medlemsrekord, de utviklet en strategiplan og var en sentral aktør ved etablering av utviklingsprosjektet til VSA. Under denne personens ledelse ble idrettslaget drevet på en profesjonell og meget strukturert måte som var til glede for medlemmer, frivillige, trenere, styremedlemmer og alle andre som var tilknyttet idrettslaget. Styrets årsberetning og presentasjon av denne på årsmøtene ble også tatt til et nytt nivå i denne perioden.

Go’ å ha prisen 2020 går til Inge Lines!