Go å ha prisen 2022

14. mar 2023 kl 20.26 Hans Olaf Hågenvik

Fotball har i mange år vært en av de idrettene som aktiviserer flest barn og unge på Vegårshei. Grusbanen som kom på 80-tallet, og ikke minst kunstgressbanen i litt nyere tid har bidratt til det. Fasiliteter og anlegg er viktig, men like viktig er engasjerte ledere og trenere, enten det er foreldre eller andre. Vi har heldigvis mange som stiller opp og gjør en stor innsats i kortere eller lengre perioder, noe som gjør det mulig å tilby både treninger og deltakelse på lag for de fleste aldersklasser. Alle dere som er med på dette er gode å ha, og det er opp gjennom åra også flere som har mottatt god å ha - prisen for sin innsats for fotballen på Vegårshei. I år har vi lyst til hedre to unge menn som gjennom et spesielt initiativ har gitt et verdifullt og kjærkomment tilbud til fotballinteresserte barn og unge på Vegårshei.

Sommeren 2017 så Heia fotballskole dagens lys for første gang, med 37 deltakere i alderen 8 - 12 år og i 2022 ble denne fotballskolen arrangert for 5. gang. Heia fotballskole er et tilbud om organisert fotballtrening i 3 dager i skolens sommerferie. Dette er et fantastisk flott tilbud til jenter og gutter i denne aldersgruppa, og i tillegg engasjeres mange lokale ungdommer som medhjelpere - og slik gir også fotballskolen verdifull trener-/ledererfaring for ungdommer.

Matjas Birger Loftesnes og Jonas Lindal tildeles derfor Vegårshei idrettslags "God å ha - pris" for initiativet til og gjennomføring av Heia fotballskole.