Fotballen er i gang - vi har kjøpt fotballvant!

25. apr 2022 kl 15.48 Hans Olaf Hågenvik

Norges Fotballforbund satser 3 mot 3 i barnefotballen, og Vegårshei IL har i den forbindelse kjøpt inn et fotballvant for de yngste spillerne.

Mestringsfølelse og å kunne ha det gøy med hverandre skal og burde være førsteprioritet i idrett for barn. Norges fotballforbund uttaler at
treerfotball i aldersgruppen fra 7 år og nedover egner seg, da dette er bedre tilpasset spillernes modenhet. På grunn av banestørrelsen
inkluderes og involveres alle i spillet fordi ballen aldri er for langt unna. Spilleformen vil være mer inkluderende og passe aldersgruppen
bedre, før de vokser og kan gå over til 5'er fotball og idretten i større rammer.

Spillet gjøres på en liten bane med små mål. Det er tre spillere på banen fra hvert lag. Det er å anbefale at det brukes vant til dette slik
at ballen i større grad forblir på banen og spillet ikke avbrytes. Vi har to lag som kommer til å dele på bruken av denne, gutter 7 år
(1.klasse) og jenter 7-9 år (1,-3.klasse).