Årsmøte 2023 avholdes tirsdag 14. mars

11. jan 2023 kl 07.01 Hans Olaf Hågenvik

Vegårshei Idrettslag avholder årsmøte i Varmestua tirsdag 14. mars kl. 1900.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 23. februar på e-mail: leder@heia-heia.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter blir publisert på heia-heia.no en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret