Styret

Følgende personer utgjør styret i trimgruppa.

  Telefon E-post
Leder: Anne Marie Mogen    
Anne Grete Glemming    
Kari A. Flaten