Styret

Følgende personer utgjør styret i håndballgruppa. 

Navn Telefon E-post
Leder: Kjersti Fossing 476 16 788 kjersti.fossing@gmail.com
Kim Oland 482 85 107  
Stine Øverland Bergan 979 57 602  
Ann Christin Kaldal 911 22 113