Styret

Følgende personer utgjør styret i fotballgruppa.

Navn Telefon E-post
Leder: [nytt styre konstituerer seg selv]    
Karin Skaaland 924 51 640 karinskaaland@gmail.com
Kai Roger Songedal 906 95 541 ksongedal@hotmail.com
Are Garthus 911 22 118 aregart@gmail.com
Kjell Esperås 916 25 802 kjellesperas@gmail.com
Jon Sines 480 05 246 jonsines123@gmail.com