Bli medlem i Vegårshei IL!

Medlemskontingent i Vegårshei IL er som følger:

Familie 400 kr
Voksne (aktive) 300 kr
Barn (t.o.m 20 år) 100 kr
Støttemedlem 150 kr

I familiemedlemskap inngår barn t.o.m. det året de fyller 20 år.

Med unntak av bankcup om sommeren og vinteren må alle som deltar i idrettslagets aktiviteter være medlemmer. I tillegg må selvsagt alle tillitsvalgte være medlemmer.

I april/mai hvert år sendes det ut en bankgiro til foregående års medlemmer.

Er du ikke medlem nå, men ønsker å bli det? Trykk HER

Ta kontakt med medlemsansvarlig Sveinung Epletveit om spørsmål på e-post medlem@heia-heia.no